Algemene voorwaarden

 

verkoopsvoorwaarden

 

1 alle aankopen worden verstuurd op risico van de bestemmeling zelfs voor franco verzendingen ,en eventuele levering door onze diensten,

2 het niet betalen van onze factuur op vervaldag zal ons van rechtswege toestaan een verwijsintrest van 15 % per jaar aan te rekenen, tevens zal het verschuldigde bedrag verhoogt worden met 10% als schadevergoeding en dit met een minimum van 25 euro +alle invorderingskosten,

3 de voorschotten mogen bewaard worden om de eventuele verliezen bij herverkoop te dekken,

4 onze garantie beperkt zich tot het vervangen van het bewuste onderdeel zonder enige verdere tussenkomst,

5 klachten over aankopen dienen gemeld te worden binnen uiterlijk 3 dagen na ontvangst van de aangekochte aankopen dit gebeurd per aangetekend schrijven naar ons ,na het verstrijken van de termijn word de klacht niet meer behandeld,

6 bij ontvangst dient de koper de goederen te controleren op eventueel gebreken ,

7 retouren van goederen worden enkel in acht genomen binnen 5 dagen  met gegronde reden met factuur en in de originele onbeschadigde verpakking met ons etiket aanwezig ,de eventuele kosten voor terugzending zijn ten laste van de koper,

8 de door ons geleverde goederen blijven altijd onze eigendom zolang de factuur niet is voldaan ,ook indien deze reeds werd gemonteerd op een wagen van derde,

9 ingeval van betwisting zijn alleen de rechtbank en of de vrederechter van st Niklaas of Dendermonde van acht het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing.

 

Koja Parts

Entrepotstraat 15
9100 Sint-Niklaas

BE 0849.992.984